Avdelingene

For tiden er vi organisert med 4 avdelinger, 2 for de minste og 2 for de eldste. Organiseringen kan variere fra år til år, ettersom behovet endrer seg.

Det vil også kunne være interne forskjeller mellom avdelingene, i forhold til hvor mange barn og ansatte det er.

Avdelingene samarbeider på tvers, og barna vil etterhvert kjenne alle de ansatte på huset.

I tillegg til avdelingene har vi Wenche, som lager mat til oss 2 ganger i uken!