Kobbungene

Avd.Kobbungene har plass til 9 barn i alderen 9mnd-3 år, og en grunnbemanning på 3.