Krabbene

Avd.Krabbene har plass til 9 barn i alderen 9mnd-3 år, og grunnbemanning på 3.