Sande barnehage

Det er viktig at alle bidrar til å bremse spredningen av koronaviruset.

Barn som er hjemme fra barnehagen er potensielle smittebærere, selv om de føler seg friske.

Unngå derfor å samles i større grupper og unngå andre steder der man lett kommer nær andre.

Mer informasjon om korona og kommunens tiltak finner du på denne lenken.

Følg ellers myndighetenes anbefalinger på FHI.no.

Velkommen til Sande barnehage!

Sande barnehage er en kommunal barnehage med 4 avdelinger. Barnehagen har fantastisk beliggenhet på Sande, midt mellom sentrum og Tungenes. Vi er omgitt av rik natur og variert landskap, som brukes flittig!

Personalet er stabilt, og vi har 50% pedagog-andel.